© 2017 by Jordi Paulí

MUSICA

La música sempre m'acompanya
en el meu viatge.